Podpora neaktualnej verzie registra SKP bola ukoncena