Meno Zamestnávateľ Druh licencie Špecializácia Certifikované pracovné činnosti
Mgr. Lýdia Adamcová Psychovital s.r.o. ambulancia klinickej psychológie, Tehelná 4. 97001 Zvolen, 0911125549Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaKlinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
Mgr. Mária Andrášiová, PhDNárodný Onkologický Ústav v BratislaveLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Magdaléna AnnerováPSYCHOÓLIA ML s.r.o. Sládkovičova 2703/13, 96501 Žiar nad Hronom, 0907132014 Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. František AntalSZČO,NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Ludmila BartókováRožňava, SZČO,NZZ, Psychologická ambulancia, Špitálska 1, 048 01 RožňavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Lygia BátovskáSZČ,Tolstého 9,81103 Bratislava č.t.0907984876Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Renáta BeköováŠpecializovaná ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, Grian, s.r.o., Koniarekova 20, 9017 21 Trnava, 0905113433,Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Andrea BeňuškováPsychologická ambulancia pri Dome sociálnych služieb-MOST,n.o.- Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Zuzana BielikováAmbulancia klin.psychologie,Nemocnica s poliklinikou, Levice, SNP 19Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Dopravná psychológia
Mgr. Tatiana Billá, PhD.Tamabi s.r.o.- NZZ, Dlhý rad 7, 085 01 Bardejov,t.č.0905832099Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Alena Birčáková /Chomišáková/Pro People consulting sro,Tatranská 15, 064 01 Stará Ľubovňa,č.t.0908988061Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Marta BotkováSZČO, NZZ, Námestie Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce t.č: 0566422867, mobil: 0905392511, Mierová 2529/87, ( budova Allianz,a.s.) 066 52 HumennéLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
Dopravná psychológia
Dopravná psychológia
Mgr. Martina Bottová Revúca, 0908 915958Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Soňa BrašeňováSZČO, NZZ, Ambulancia klinickej psychológie Tajovského 12 v Žiari nad Hronom.Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Jana BryjováPsychologická ambulancia NZZ PopradLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Katarína BudinskáNZZ - PhDr. Katarína Budinská - Brainfitness, s.r.o. Komárňanská ul.63, 940 01 Nové Zámky, 035/6423143, 0903263143 , brainfitness.budinska@gmail.comLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
Dopravná psychológia
Mgr. Emil BullaNeštátna psycholgická ambulancia, ul. SNP 94, Žiar nad HronomLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Dopravná psychológia
PhDr. Elena ChalmovskáPsyché, s.r.o. Hollého 2, Pezinok Tel. 033/ 640 31 22Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Ingrid ChochulováSZČO,NZZ Psychologická ambulancia pre deti a dorast, ŽilinaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Martin ChylíkPracovisko klin.psychológie,Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec, 033/7425647Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Eugen ČižekPsychosociálne centrum s.r.o.Prešov, tel. : 051/7703773, mobil: 0905598109Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Daniela ČižmárováSZČO, NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Renáta DebnárikováNZZ ambul.klinickej psychológie, ul.Akademika Hronca 9, 048 01,Rožňava 0587325903Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Denisa Demovičová, PhD.NZZ,Ambulancia klinickej psychológie,Kapitulská 6,Trnava,91701,t.č.0915164387Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. et Mgr. Alžbeta DobrovodováDOBROTHERAPY s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, 971 01 Prievidza, M.Falešníka 10,, tel./fax: 046/5419784Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
Mgr. Božena DoničováŽilina, SZČO,NZZLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Ľubica Dusková LejkováNZZ ambulancia klinickej psychológie, Strojárenská 13, KošiceLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Anna DvorskáNešt.psych.abulancia,Ružinovská poliklinika, Bratislava, 02/48279341Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Katarína FekeováPSYCHOLAMB s.r.o.,NSP, ul.SNP 1079/76, TrebišovLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Oľga FilkováViva poradenstvo, s.r.o. Orličie 742, 027 43 NižnáLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Iveta FriedmannováNZZ ambulancia klinickej psychologie, Mlynská 1, 040 01 Košice, 0907 277 074Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Elena Fuseková, --SZČO :NZZ - Psychologická ambulancia, Námestie svätej Anny 3146/21, Trenčín 911 01Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Dopravná psychológia
Mgr. Jana GalanováPezinok, SZČO, NZZ klinickej psychológie, Hollého 2, Pezinok, 033 640 5108 Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.PSYCHONET, s.r.o. , Spišská Nová Ves t.č. 0905615965,0910291333Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Eva GeletováNZZ Topoľčany, tel.:0905758320, SZČO,Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Igor GrajcarNemocnica s poliklinikou, ZZ, ul. SNP 1079/76, 075 01 TrebišovLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
Dopravná psychológia
Dopravná psychológia
PhDr. Jana GrešováJMG Slovakia, s.r.o.Bratislava, Zdrav.stredisko Rovniankova 1, Bratislava:02/63813241 , mobil:0904683780Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Katarína HaidováDunajská Streda, Psychonet H. s.r.o., 0903405320Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
Mgr. Štefánia HarmaňošováSZČO, NZZLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
PhDr. Eva Heftyová, PhD.Nemocnica svätého Michala, a.s., BratislavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Monika HenczeováZdravcentrum, Senný trh 6, 945 01 KomárnoLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
PhDr. Miroslava Heráková Košice, Psychologické centrum, Pajorova 11, Košice,055/6712 128Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Mária HerdickáSZČO,NZZLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
PhDr. Gabriela HolláMartin, MFN Martin,súkromná prax amb.klinickej psychológie, 0915521821Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Mária Homolová, PhD.SZČO, NZZ, Psychologická ambulancia, Rudlovská cesta 11, 974 01 Banská BystricaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Tibor HrozáňSZČO,NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Valéria HrubejováAmbul.Klinic.psychológie,NsP Sv.Barbory,poliklinika RožňavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Viera Hudáková Psych. ambulancia,Cementárska 65, 013 11 Lietavská Lúčka, Mobil:0905298958, MV SR,Prezídium HaZZ,pracovisko Žilina Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Ivana HudečkováSZČO Amb. klinickej psychológie Skalica Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Poradenská psychológia
Dopravná psychológia
Psychoterapia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Eva JachymovičováZvolen, JACHYM s.r.o. Ambulancia klinickej psychológie,Tehelná 4,Zvolen, tel.045/5321017Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Rudolfa JakubovováKošice, SZČO, NZZ,Poštová 15,Košice,tel.055/6250308Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Mária JancurováNZZ Psychologicka ambulancia ul. Obrancov mieru 3, 064 01 Stara Ľubovňa, tel. kont. 052/4317 372, 0915 937 143Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Stela JančárováŽilina, SZČOLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Gertrúda JančíkováSZČO, NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Daniela Jánošíková, PhD.Detské integračné centrum, TrnavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Jaromíra JánoškováNZZ, Michalská 2, 811 01 BratislavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Mária JarošováNZZ Topoľčany, tel.: 038/53 230 16 Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Mgr. Slávka JašekováPsychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 03852 SučanyLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Eva JesenskáSZČO, NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Daniela Kalmanová Ambulancia klin.psych.,Komenského 36, ŽeliezovceLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Alica KantorkováCentrum pre liečbu drogových závislostí, BratislavaLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Katarína KárászováSZČO, Krížna 36, 811 07 Bratislava, tel. 0948 335373, e-mail info@psychoterapia-emdr.sk, web stranka www.psychoterapia-emdr.skLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Alena KarašinskáVia Sano, s.r.o., P.Mudroňa 14, 036 01 Martin, 043/4239767Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Gabriela KernováNZZ - Amb. klinickej psychológie,Kežmarok, Hviezdoslavova 27Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Karol Kleinmann, PhD.SALVUS, Bratislava,Medzilaborecká 11, mob.: 0905 57 55 33, tel.: 02/43427257 Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Peter Klubert, PhD.RETEDIA, s.r.o. Tríbečská 6, 949 01 Nitra, 0903 602 229Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Zita KochaníkováZitako,s.r.o, T.Vansovej 19, 974 01 Ban..Bystrica tel 048/ 4125709Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Oľga KoľajováSZČO, NZZLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Ondrej KolesárAmbulancia klinickej psychológie,Sládkovičova 7, Banská Bystrica 0948 528832Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Mgr. Emília KollárováSZČOLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Mária KomadováPhDr.Mária Komadová s.r.o. ambulancia klinickej psychológie, SNP 96 Žiar n/HronomLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Pavel KrivulkaPsychotrend s.r.o.,Ambulancia klinickej psychológie, Certif. pracovisko dopravnej psychológie, Športová 8, Rimavská Sobota. Prevádzka: Svatplukova 32, Rimavská SobotaLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Eva KrkoškováSZČO,NZZ - Záporožská 12, BratislavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Katarina KubašovskáAmbulancia klinickej psychológie, Letná 40, 040 01 Košice, tel.0905181825Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Zdenka KubišováVeľký Krtíš, VOXPSYCHÉ, s.r.o. Neštátne zdravotnícke zariadenie Tel: 047/48 317 16, 48 304 21Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Dopravná psychológia
Psychoterapia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
Psychoterapia
PhDr. Peter KucekNOVIDEA, s.r.o. , Poprad Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Lujza KucekováLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Dopravná psychológia
Mgr. Anna KuchtováDopravný podnik mesta Košice, a.s.,Ambulancia klinickej a dopravnej psychlógie, Bardejovská 6, 043 29 KošiceLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Dopravná psychológia
PhDr. Ľubomíra KuracinováPrivátna ambulancia, Horná 61/A, Banská Bystrica, 0903905432Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Vlasta KurucováKASPO s.r.o., Hodoninská 42, Bratislava, Amb.klin.psych., ZS-Fedinova 9, BratislavaLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
Mgr. Jana KyselicováEqiulibirum s.r.o., Amb. klinickej psychológie, Sotinská 1558, Senica t.č.0917367018Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Klinická psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Anna LehotskáLEH,s.r.o. Jókaiho 29,984 01 Lučenec, tel.:047/4334016Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
Mgr. Lenka LipanováAmbulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých,Južná trieda 66, 040 17 Košice, 0915964497Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Monika LongauerováSZČO,NZZ , Psycho- Rehab s.r.o. , Prostějovká 14 , O80 01 PrešovLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
PhDr. Nadežda LovichováSZČOLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Karola MajlingováSZČO,,ZZ - ambulancia klinickej a dopravnej psychológie Rozmarínova 3 Komárno t.č. 0905 291 786Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Mgr. Jana MaťašováAmbulancia klinickej psychológie, Podhora 7, 034 01 Ružomberok, t.č. 0907 978368Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Robert MáthéPSYRM,s.r.o.,Komárňanská 2, N94056, Nové zámky, č.t. 0356408550,0903439595Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Magdaléna MatuškováINTEQ s.r.o., Rekreačná 2,921 01 PiešťanyLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Juliana MayerováLetecká vojenská nemocnica KošiceLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
PhDr. Renata MelicheríkováAKP Š.Králika 26 Prievidza, Tel kontakt 0465430473,mobil 0911209454Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Erika MesíkováSZČO, NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Zita MichlerováTrnava, SZČO,NZZ, Starohájska 2, 917 01 Trnava , tel 033 55 11 963Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Mária MihokováATHENA MM, sro, Psych. Ambulancia, F.Krala 14, 059 21 Svit 052/7756042Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Božena MlynárováProPsycho,s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Karpatská 3273/11 058 01 Poprad, Mobil:0949220239Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Ivana MocákováNZZ, Ambulancia klinickej psychológie, Biela 2, 040 01 KošiceLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Miroslava MurárikováNZZ - Ambulancia klin.psychológie,Kollárova 1,90201 Pezinok č.t.0905205109Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Anna NagajováUNBA BratislavaLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Martina Nárožná KocúrováAmbuancia klinickej psychológie, Hviezdoslavova 34, 960 01 Zvolen, 0903421607, 0949704157Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Monika NavrátilováNZZ Ambulancia klinickej psychológie, Nám. A.Hlinku 35, Ružomberok, 0907872494Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Vladimíra NémethováNZZ Ambulancia klinickej psychológie Svätoondrejská 11/13 Komárno 0905186818Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. František NociarAmbulancia klinickej psychológie, Kuzmányho nábr. 28, ZvolenLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Zuzana NovosadováFN L. Paustera, KošiceLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Mária OdehnalováBratislava, Nemocnica min.obrany, BratislavaLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Mária OravčíkováPSYCHOPROFI s.r.o. 046/5430152,Pauleho 4,97101PrievidzaLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Beáta OstovercháMichalovce, SZČO Michalovce, Ambulancia klinickej psychológie - NZZ, Štefánikova 4, mobil:0905652979Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Petra PánekováPetra Páneková, s.r.o. klinický psychológ, Bratislava, Mobil: 0907748021Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Klinická psychológia
Klinická psychológia
Psychoterapia
PhDr. Mariana PápayováNemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, 83305 Bratislava, tel.O915109831.Licencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Zuzana PástorováCERBERUS - PSYCHE, s.r.o., Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín, tel. 0903/432937Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
PhDr. Miriam PergerováPiaristická 2 NZZ, ambulancia klin. psychológie, Nitra , 949 01, 0905847013, 0377410821Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Kata PiačkováPrivátna psychologická ambulancia, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01Liptovský Mikuláš, SZČO,NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Monika PiliarováNZZ,PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské nám.4,04012 Košice,0907933214Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Elena PipíškováSOFAX s.r.o. amb. klinickej a dopravnej psychológie, Košická 37, 381 08 BratislavaLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Hilda PisákováSZČO,NZZLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológia
PhDr. Eva Pisárová Ambulancia klinickej psychologie,Koceľova 29, 949 01 Nitra tel.037/6532 158, mobil 0903/ 926 795Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Eva PlencnerováSZČO,NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Ľudmila PokornáNZZ,Psychol.ambulancia, Bohrova 5, 85101 Bratislava,0903186078Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Ľubica PokrievkováNZZ, Psychologická ambulancia, Sihoť 5, Kežmarok 060 01Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
doc.PhDr. Marta Popelková, PhD.Pracovisko klinickej psychologie, Fialkova 12 Nitra, 94901, t.č.: 0917334226, 0904863634Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Lýdia PotengováLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Jana PrekopováNZZ - Ambulancia klinickej psychológie, Sládkovičova 757/38A, 957 01 Bánovce nad Bebravou, tel.: 038/760 93 75Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Zuzana PullmannováNZZ, Dolná 34, Banská Bystrica, 984 01Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Iris RafajdusováSZČOLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
PhDr. Janka RaučinováTrieda SNP 75, Banská Bystrica, SZČO,NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Dopravná psychológia
PhDr. Pavol RegulyAmbul. klin. psychológie, Radlinského 47, Dolný Kubín. NZZ, SZČO.Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Andrea RegulyováAbulancia klin.psychológie, Radlinského 47, Dolný KubínLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Janka RichterováPrievidza, SZČO,NZZ, Pauleho 4/6, 971 01 PrievidzaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Ľubica RoškováMichalovce, SZČO,NZZ, Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Beáta RozvadskáNeštátna ambulancia klinickej psychológie a psychiatrie, Legionárska 58, 911 01 Trenčín, tel: 032/6526086, mobil:0904030485 Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Viera SačurovskáNsP Štefana Kukuru v MichalovciachLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
PhDr. Mária SadivováSZČO, NZZLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Gabriela SchwartzováPsychologická ambulancia, Záhradná 2, 060 01 Kežmarok, Tel: 052/4523842Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Milan SedláčekNZZ - klinickej psychológie, Hviezdoslavova 8, Rimavská Sobota, Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Jana SirankováLučenec, SZČO,NZZLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. František SkokanFESKO, s.r.o.,Moyzesova 22, 01 01 Žilina,0911396011, 0417635335, 0903396012Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
Mgr. Iveta SnitkováAmbulancia klinickej psychológie, Revúca, 0915 820 518Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Slavka SokáčováAmbulancia klinickej psychológie, psychoterapie a dopravnej psychológie, Svätoplukova 12, Prešov,0908800028Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Antónia Solárová, PhD.NZZ, ambulancia klinickej psychologie, Štefánikova 11, 080 01 Prešov, 0908 698 660Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Mária SopkováNarrativelife, spol.s r.o. Kuzmányho nábrežie 313/8, 96001 Zvolen 0905305244,0911350912Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Elena SpevákováLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Dopravná psychológia
Psychoterapia
PhDr. Štefánia Stanislavovázstanislavova@gmail.com, Mobil: 0908551247, Banská BystricaLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Agnesa StojničováUN L.Pasteura, Košice,Trieda SNP č.1Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Peter Szeliga, PhD.NZZ, Hviezdoslavova 9, 917 01 TrnavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
PhDr. Ingrid ŠefčíkováSZČO, NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
PhDr. Anna ŠevčíkováAbulancia klin.psychológie, NsP Poliklinika, Nálepkova ul., Nové Mesto nad VáhomLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.Liptovský Mikuláš, SZČO, NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PaedDr. Júlia ŠtermenskáFNNsP,BratislavaLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Anna Štetinová, CSc.Banská Štiavnica, SZČO,NZZ, Bratská 17, 96901 Banská ŠtiavnicaLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Karin ŠtiffelováCARYN, sr.o, ZZ-Ambulancia klinickej psychologie pre deti a dospelých,Letecká 40, Spišská Nová VesLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Oľga ŠupalováPsychologická ambulancia, J. Martinku 877, 033 01 Liptovský Hrádok, www.portcentrum.sk, mobil:0907618646Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Mgr. Lucia ŠútorováAmbulancia klinickej psychológie, V Spanyola 39, 010 01 ŽilinaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Ján Šútovec, PhDJLFUK Martin,0903924202Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
Psychoterapia
Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
PhDr. Mária TomčováSZČO, NZZ, Psycholog. ambul. Srbská 1, 040 01 KošiceLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Oľga TomišováPsychologická ambulancia, Radlinského 1, 90101 MalackyLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Henrieta TóthpetiováÚVTOS a ÚVV Leopoldov, miesto vykonávania zdr.praxe:Piešťanská84,Sokolovce, t.č.:0907910548 volať po16:00hod Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Dagmar TukováTrstená, SZČO,NZZLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Mária TúnyiováSZČO,NZZ Poliklinika, Školská 33/a, 931 01 Šamorín 031/5903556Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Andrea TyborováPsychotrend s.r.o.,Ambulancia klinickej psychológie, Certif. pracovisko dopravnej psychológie, Športová 8, Rimavská Sobota. Prevádzka: Svatplukova 32, Rimavská Sobota, tel. 047 56 31 703, 0907 874 108Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológia
Mgr. Norbert UhnákPrivátna ambulancia klinického psychológa, Strečnianska 18/a, Bratislava, 0908142018,www.psychologovi.skLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Štefan VankoUN Bratislava-Petržalka, Psyche Educa s.r.o. Bratislava, www.psycheeduca.skLicencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Oľga VarsányiováNemocnica sv.Michala, a.s. Cintorínska 16, 81272 BratislavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Peter VášDPB a.s., BratislavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Elenóra VeresováPsyRM, s.r.o., Komárňanská ul. 2, 940 56 Nové ZámkyLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Mgr. Pavol VeselovskýNám. Osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel: 044/5514512, mobil: 0903627712Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Katarína Vidová, PhD.AKP Prievidza, 0949845893Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Pracovná a organizačná psychológia
Dopravná psychológia
PhDr. Eva VojtkováSZČO, NZZ; Rastislavova 45, Košice, 040 01, t.č.: 055/62215, mb: 0903613080Licencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológia
Mgr. Viera VojvodinskáAmbulancia klinickej psychológie, Galanta, Humenné Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Psychoterapia
PhDr. Alica VradianováNeštátna ambulancia klinickej psychológie, Poliklinika, Tehelná 26, 831 03 BratislavaLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Bernardína Vylámová SAPIENTI SAT s.r.o. Psychologická ambul. Stromová 2,, Trenčín, tel: 032/7440971, mob: 0911395507, mob: 0902258502Licencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Richard Wolt, PhD.Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica, tel.0903 901833, 0904 511950Licencia na výkon zdravotníckej praxeKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Adriana Wzošová, PhD.Poprad, SZČO, NZZLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Klinická psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Miroslav ZahumenskýPsychologická ambulancia, Mierové nám. č.8, 911 01 TrenčínLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
Mgr. Magdaléna ZakálováPoliklinika Veľký Meder, t.č. 0907257701Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaDopravná psychológia
PhDr. Peter ZeľoSúkromná psychologická ambulancia, Tajovskeho 2, 040 01 Kosice ,0911970753, dr.peterzeloLicencia na výkon povolaniaKlinická psychológiaPsychoterapia
PhDr. Ľubica Zibrínová, PhD.Veľký Šariš, SZČO,NZZLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia
PhDr. Dagmar ZitováAmbulancia klinickej psychológie, ul.17.novembra 1300,955 01 Topoľčany, tel.0385320511Licencia na výkon povolaniaKlinická psychológia
Poradenská psychológia
Psychoterapia
Dopravná psychológia
Mgr. Lýdia ZvodárováLevice, SZČO,NZZ, Námestie Hrdinov 13/2, LeviceLicencia na výkon činnosti odborného zástupcuKlinická psychológiaPsychoterapia
Dopravná psychológia